info@agendaenviro.se

0706-724 240

Om oss

Rådgivare inom miljö
och management

Agenda Enviro är ett kunskapsföretag som hjälper Er verksamhet forma en långsiktigt hållbar utveckling.

Agenda Enviro består av rådgivare och miljökonsulter med mångårig erfarenhet som ger Er professionell hjälp inom ett stort antal områden med miljöanknytning och inom management.

Miljöbalken och
praktisk miljöjuridik

Agenda Enviro ger Er råd, hjälper till med Era tillståndsansökningar, myndighetskontakter, miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Ledningssystem och miljökommunikation

Agenda Enviro bygger upp Era miljö- och energiledningssystem, m.fl. ledningssystem, i samverkan med Er egen personal. Vi utför miljörevisioner och utbildningar samt genomför de utredningar, hållbarhetsredovisningar och energikartläggningar m.m. som Ni behöver inom miljöområdet.