info@agendaenviro.se

0706-724 240

Företagsledning

Lennart Frisch, VD

Kort-CV

Civilingenjör Kemiteknik/Teknisk Fysik, Certifierad energikartläggare och mångårig certifierad miljörevisor enligt ISO 19 011 med tidigare anställning som miljökonsult och avdelningschef samt koncernansvarig för miljöjuridik vid stora konsultföretag.

Lennart har långvarig erfarenhet från arbete vid miljömyndigheter och inom kemisk industri samt som svensk representant inom bl.a. EU-kommissionens nätverk inom miljötillsyn, IMPEL, samt mångårig ledamot i Naturvårdsverkets Tillsynsråd och Naturvårdsverkets vetenskapliga kommitté för luftvård. Mångårig styrelseledamot i Svenska Luftvårdsföreningen.

Han har medverkat som ansvarig konsult vid uppbyggnad av ett stort antal certifierade ledningssystem inom främst ISO 14 001. Han har också ansvarat för ett stort antal tillståndsansökningar enligt miljöbalken med tillhörande ansökningshandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar och myndighetssamråd.

Lennart har också stor erfarenhet av miljöjuridisk och naturvetenskaplig rådgivning i samband med sanering av förorenade områden, t.ex. vid de stora saneringsprojekten under 2010-talet utmed Göta älv i Ale kommun. Han har också genomfört ett stort antal specialuppdrag för bl.a. Naturvårdsverket, nuvarande Trafikverket, Sida samt Miljö- respektive Näringslivsdepartementen.