info@agendaenviro.se

0706-724 240

Välkommen

Agenda Enviro grundades 2001 och är en av Sveriges vassaste konsulter inom praktisk miljöjuridik, miljöbedömningar, MKB och tillståndsfrågor, miljöbalken, periodiska besiktningar, miljöledning och ISO 14 001, miljörevision, miljörådgivning och miljöutbildningar, energikartläggningar, förorenade områden, kemikalier, avfall samt luft- och vattenvårdsfrågor.

Tjänster

  • Miljöbalken: Tillståndsansökningar m.m.
  • Miljö- och energiledningssystem m.fl. ledningssystem
  • Miljörevisioner och andra granskningar
  • Miljökommunikation
  • Energikartläggningar
  • Förorenade områden & due diligence
  • Miljörådgivning och -utbildningar
  • Formell miljötillsyn

Välkomna att kontakta oss!

Kunskapsföretaget som hjälper Er verksamhet

Agenda Enviro är ett kunskapsföretag som hjälper Er verksamhet forma en långsiktigt hållbar utveckling.

Agenda Enviro består av rådgivare och miljökonsulter med mångårig erfarenhet som ger Er professionell hjälp inom ett stort antal områden med miljöanknytning och inom management.